Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o 1/2 rodinného domu v městské části Brno-střed,…
Číst dál...
29.05.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu ve Spomyšli, okres…
Číst dál...
29.05.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu v obci Zeměchy,…
Číst dál...
29.05.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/9 rodinného domu v Dolní Hedči,…
Číst dál...
29.05.2019 11:00:00
Jedná se o nebytovou jednotku č. 7 umístěnou ve zděném…
Číst dál...
30.05.2019
Jedná se o nebytovou jednotku č. 8 umístěnou ve zděném…
Číst dál...
30.05.2019
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 rodinného domu v …
Číst dál...
30.05.2019
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy