Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o bytovou jednotku č. 688/4 včetně podílu na…
Číst dál...
21.03.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 rodinného domu v Praze –…
Číst dál...
21.03.2018 13:30:00
Jedná se o podíl 7/16 pozemků v k.ú. Horka nad…
Číst dál...
28.03.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/50 rodinného domu v Čelákovicích, okres…
Číst dál...
28.03.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 5/12 rodinného domu v Muglinově, okres…
Číst dál...
28.03.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 průmyslového areálu v …
Číst dál...
28.03.2018 11:00:00
Jedná se o byt 2+1 ve 4. NP bytového domu…
Číst dál...
28.03.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/8 pozemků v k.ú. Bořetice u…
Číst dál...
28.03.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/12 rodinného domu v Ústí nad…
Číst dál...
28.03.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy