Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M.

Soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
email: kancelar@euk.cz

Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného

Dražby movitých věcí

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražby nemovitostí

120 EX 1945/14-285 - 1/3 pozemku v k.ú. Ostředek, okres Benešov

Jedná se o 1/3 pozemku v k.ú. Ostředek, okres Benešov.…
20. 12. 2023

120 DDr 4/23 (2130/01) dražba zděné dvojgaráže v Klatovech

Podrobně vše popsáno ve znaleckém posudku č. 23414/2022 ze dne…
20. 12. 2023

120 EX 6004/07-227 dražba podílu 1/20 pozemků v k.ú. Vernéřov, okres Chomutov

Jedná se o podíl 1/20 pozemků v k.ú. Vernéřov, okres…
4. 1. 2024

120 EX 60107/12-280 podíl 1/2 stavby v obci Osoblaha, okres Bruntál

Jedná se o podíl 1/2 stavby v obci Osoblaha, okres…
10. 1. 2024