Právní předpisy upravující exekuční řízení:

  • Zákon č. 120/2001 Sb. – o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
  • Zákon č. 99/1963 Sb.  – občanský soudní řád
  • Zákon č. 119/2001 Sb. – kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
  • Vyhláška č. 418/2001 Sb. – o postupech při výkonu exekuční činnosti
  • Vyhláška č. 330/2001 Sb. – o odměně a náhradách soudního exekutora
  • Vyhláška č. 37/1992 Sb. – o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy