Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M.

Soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
email: kancelar@euk.cz

Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného

Dražby movitých věcí

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražby nemovitostí

120 EX 23434/10-242 - pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, okres Ostrava – město

Jedná se o pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, okres Ostrava…
1. 3. 2023

120 EX 23434/10-241 - pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, okres Ostrava – město

Jedná se o pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, okres Ostrava…
1. 3. 2023