Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o 1/4 rodinného domu s pozemky v obci…
Číst dál...
22.12.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/9 pozemků v k.ú. Čtyřicet Lánů,…
Číst dál...
22.12.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 budovy s pozemky v obci…
Číst dál...
22.12.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 pozemků v obci Broumy, okres…
Číst dál...
22.12.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 rodinného domu s pozemkem v…
Číst dál...
05.01.2022 11:00:00
Jedná se o zemědělskou stavbu ve Vrhavči, okres Klatovy. Objekt…
Číst dál...
05.01.2022 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy