Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M.

Soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
email: kancelar@euk.cz

Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného

Dražby movitých věcí

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražby nemovitostí

120 EX 1741/16-202 podíl 1/6 pozemku v k.ú. Volárna, okres Kolín

Jedná se o podíl 1/6 pozemku v k.ú. Volárna, okres…
21. 2. 2024

UHRAZENO 120 EX 12836/18-222 - garáž s podílem 1/104 na pozemku v Prostějově

Jedná se o řadovou garáž s podílem 1/104 na pozemku…
21. 2. 2024

120 EX 11534/17-323 - 1/2 pozemku v k.ú. Strážovice, okres Hodonín

Jedná se o 1/2 pozemku v k.ú. Strážovice, okres Hodonín.…
28. 2. 2024

120 EX 4988/17-129 - 1/12 pozemku v obci Přílepy, okres Kroměříž

Jedná se o 1/12 pozemku v obci Přílepy, okres Kroměříž.…
6. 3. 2024

120 EX 1940/20-136 - řadová garáž s pozemkem v obci Klatovy

Jedná se o řadovou garáž v obci Klatovy. Garáž je…
6. 3. 2024

120 EX 22296/14-169 dražba bytu 1+1 v Sokolově

Jedná se o byt 1+1 umístněný v bytovém domě v…
13. 3. 2024

120 EX 22296/14-170 dražba garáže v obci Těšovice, okres Sokolov

Jedná se o garáž v obci Těšovice, okres Sokolov. Garáž…
13. 3. 2024

DDR 1/24 (2134/01) bývalá zemědělská usedlost s pozemky v obci Únětice, okres Plzeň-jih

Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost s pozemky v obci…
13. 3. 2024