Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 garáže…
Číst dál...
29.10.2020 11:00:00
Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů v …
Číst dál...
29.10.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinné rekreace v Kadani, okres…
Číst dál...
29.10.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu v Kojetíně, okres…
Číst dál...
29.10.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1 rodinného domu s pozemky v …
Číst dál...
04.11.2020 11:00:00
Jedná se o 1/3 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím…
Číst dál...
04.11.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/3 pozemků ve Městě Albrechtice, okres…
Číst dál...
04.11.2020 11:00:00
Jedná se o 1/6 pozemků v k.ú. Jaroměřice, okres Svitavy.…
Číst dál...
04.11.2020 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy