Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M.

Soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
email: kancelar@euk.cz

Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného

Dražby movitých věcí

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražby nemovitostí

120 EX 31613/14 - 1/9 pozemků v obci Stratov, okres Nymburk

Jedná se o 1/9 pozemků v obci Stratov, okres Nymburk.…
12. 7. 2023

120 EX 44371/10 - pozemek v k.ú. Damětice, obec Frymburk, okres Klatovy

Jedná se o pozemek v k.ú. Damětice, obec Frymburk, okres…
12. 7. 2023

120 DDr 3/23 (2129/01) podíl 1/2 stavby s pozemky v Lysé nad Labem - část Litol, okres Nymburk

Nemovité věci tvoří :- pozemek St.711, na kterém jepostavena stavba…
12. 7. 2023

120 EX 18192/11-239 - 1/2 bytu 2+1 v Novém Jičíně

Jedná se o podíl 1/2 bytu 2+1 v Novém Jičíně.…
26. 7. 2023

120 DDr 1/23, 2127/01-12 - 1/2 bytu 2+1 v Novém Jičíně

Jedná se o podíl 1/2 bytu 2+1 v Novém Jičíně.…
26. 7. 2023

120 EX 18192/11-240 - 1/2 rodinné rekreace v Novém Jičíně

Jedná se o podíl 1/2 rodinné rekreace v Novém Jičíně.…
26. 7. 2023

120 DDr 1/23, 2127/01-13 - 1/2 rodinné rekreace v Novém Jičíně

Jedná se o podíl 1/2 rodinné rekreace v Novém Jičíně.…
26. 7. 2023