5720/22 soubor movitých věcí

poř. č.1 souboru movitých věcí dražených jako celek - boty…
21. 2. 2023