Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/4 pozemku v k.ú. Budyně nad…
Číst dál...
26.09.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 pozemkuv …
Číst dál...
03.10.2018 11:00:00
Jedná se osousedící zemědělské pozemky v k.ú. Milešovice, okres Vyškov.…
Číst dál...
03.10.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 rodinného domu ve…
Číst dál...
03.10.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s příslušenstvím a pozemky v…
Číst dál...
03.10.2018 11:00:00
Jedná se o garáž v k.ú. Výškovice u Ostravy, okres…
Číst dál...
10.10.2018 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Rohle, okres Šumperk. Pozemky…
Číst dál...
10.10.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům v Janoslavicích, okres Šumperk. Objekt…
Číst dál...
10.10.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1 rodinné rekreace v …
Číst dál...
10.10.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy