Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/4 pozemku v k.ú. Střítež nad…
Číst dál...
20.02.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 stavby s pozemkem v Mutěníně,…
Číst dál...
20.02.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 3/15 rodinného domu bez čp/če s…
Číst dál...
20.02.2019 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/7 rodinného domuv Jáchymově.…
Číst dál...
20.02.2019 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/6 rodinného domu ve…
Číst dál...
20.02.2019 11:00:00
Jedná se o pozemek, který se nachází v Praze v…
Číst dál...
27.02.2019 11:00:00
Jedná se o rodinnou rekreaci v k.ú. Dolní Stropnice, okres…
Číst dál...
27.02.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/8 rodinného domu v Libčicích nad…
Číst dál...
27.02.2019 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy