Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 9/72 rodinného domu v Kunštátě, okres…
Číst dál...
21.11.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1 garáže v obci Bílovec, okres…
Číst dál...
21.11.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 3/8 pozemku v k.ú. Lipence, okres…
Číst dál...
21.11.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 70/100 rodinného domu v Sokolově. Objekt…
Číst dál...
21.11.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 rodinného domu v Jiříkově, okres…
Číst dál...
21.11.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 garáže v Berouně. Objekt je…
Číst dál...
21.11.2018 11:00:00
Jedná se o řadový, krajní rodinný dům s jedním nadzemním…
Číst dál...
21.11.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v Mantově, okres…
Číst dál...
28.11.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/5 pozemku v Praze – Uhříněvsi.…
Číst dál...
28.11.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy