Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o stavbu v Novém Hrádku, okres Náchod. Jde…
Číst dál...
15.09.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 pozemku v k.ú. Újezdec u…
Číst dál...
15.09.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 rodinného domu ve Vážanech, okres…
Číst dál...
16.09.2021
Jedná se o podíl 1/2 chaty s pozemky v Ústí…
Číst dál...
22.09.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/24 pozemků v k.ú. Horní Maršov,…
Číst dál...
22.09.2021 11:00:00
Jedná se o 1/12 pozemku v Praze - městská část…
Číst dál...
22.09.2021 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy