Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/5 pozemků v k.ú. Žlutava, okres…
Číst dál...
18.04.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/5 pozemků v k.ú. Nová Dědina,…
Číst dál...
18.04.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/40 pozemku v Kroměříži. Pozemek nepravidelného…
Číst dál...
18.04.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/40 pozemku v Kroměříži. Pozemek se…
Číst dál...
18.04.2018 11:00:00
Jedná se o byt 3+1 v Klášterci nad Ohří.Bytový dům…
Číst dál...
18.04.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/12 rodinného domu s pozemky v…
Číst dál...
18.04.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 garáže v Chocni, okres Ústí…
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům ve Všestarech, okres Hradec Králové.…
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/4 rodinného domuv Krnově.…
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy