Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o rodinný důmv obci Libá, okres Cheb. Rodinný…
Číst dál...
11.04.2018 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku 1+kk umístěnou ve 3.NP bytového…
Číst dál...
11.04.2018 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. HorníCerekev. Pozemky se nacházejí…
Číst dál...
12.04.2018
Jedná se o podíl 29/200 bytového domu v Praze –…
Číst dál...
12.04.2018
Jedná se o ideálníspoluvlastnický podíl 1/2 rodinného domu v obci…
Číst dál...
18.04.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/16 rodinného domuv obci…
Číst dál...
18.04.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku v k.ú.…
Číst dál...
18.04.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům v Krásném Poli, okres Ostrava…
Číst dál...
18.04.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 bytu v 1. NP bytového…
Číst dál...
18.04.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy