Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M.

Soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
email: kancelar@euk.cz

Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného

Dražby movitých věcí

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražby nemovitostí

Byt 2+1 v obci Doudleby nad Orlicí

Jedná se o bytovou jednotku včetně podílu na společných částech…
31. 12. 2030

Kopie: Podíl 1/2 rodinného domu s příslušenstvím v obci Bzenec

Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu s příslušenstvím v…
31. 12. 2030

Budova s pozemky v Hřmeníně, okres Jičín

Jedná se o budovu s pozemky v Hřmeníně, okres Jičín.…
31. 12. 2030

Byt 1+1 v Mostě - insolvence

Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 1+1 a výměře…
31. 12. 2030