Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M.

Soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
email: kancelar@euk.cz

Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného

Dražby movitých věcí

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražby nemovitostí

120 EX 53683/12 - 1/2 pozemku s příslušenstvím v obci Sokolov, okres Sokolov

Jedná se o 1/2 pozemku s příslušenstvím v obci Sokolov,…
23. 8. 2023

120 EX 2864/06-289 - pozemek v k.ú. Všemyslice, okres České Budějovice

Jedná se o pozemek v k.ú. Všemyslice, okres České Budějovice.…
30. 8. 2023

120 EX 2864/06-290 - pozemek v k.ú. Všemyslice, okres České Budějovice

Jedná se o pozemek v k.ú. Všemyslice, okres České Budějovice.…
30. 8. 2023