120EX 13059/18-132 podíl 1/15 pozemků v k.ú. Kadaň, okres Chomutov

Jedná se o podíl 1/15 pozemků v k.ú. Kadaň, okres Chomutov. Pozemky společně tvoří jeden funkční celekobdélníkového tvaru, který obtéká pozemek parc. č. 2511. Pozemky jsou rovinaté, částečně travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem s ocelovými sloupky a podezdívkou z tvarovek. Z inženýrských sítí je přivedena elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2499/1, který je ve vlastnickém právu města Kadaň.

  • Datum konání: 06.10.2021 11:00:00
  • Kód: DR00081097