120 EX 15318/10 - 1/6 pozemků v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram

Jedná se o podíl 1/6 pozemků v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram. Pozemky parc. č. St. 1338 a parc. č. 463/64 na sebe navazují a tvoří spolu jeden celek. Na pozemku parc. č. St. 1338 stojí zemědělská stavba, která není předmětem ocenění. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená obytná a plocha smíšená výrobní. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2304/42, který je ve vlastnickém právu města Rožmitál pod Třemšínem.

  • Datum konání: 25.08.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080957