120 EX 9216/11 - pozemky v k.ú. Únějovice, okres Domažlice

Jedná se o pozemky v k.ú. Únějovice, okres Domažlice. Pozemky se nacházejí cca 1,1 km jižně od okraje zastavěné části obce Únějovice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů, které jsou svažité k severní straně. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a jsou součástí okolního lesního porostu. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

  • Datum konání: 14.07.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080838