120 EX 41490/10-216 podíl 1/4 pozemků v k.ú. Odolenovice, okres Karlovy Vary

Jedná se o podíl 1/4 pozemků v k.ú. Odolenovice, okres Karlovy Vary. Pozemky se nacházejí na severním okraji zastavěné části obce Odolenovice. Jde o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. Pozemky jsou na jižní straně ohraničené zpevněnou cestou a okolo řadových domů. Na travnatých pozemcích parc. č. 60/1 a parc. č. 459/10 se nachází dřevěná garáž. Pozemek parc. č. St. 38/1 je ohraničený dřevěným oplocením. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 865/6, který je ve vlastnictví města Krásné Údolí.

  • Datum konání: 16.06.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080786