120 EX 30467/13 pozemek s podílem 1/7 pozemku v Suchdolu nad Odrou, okres Nový Jičín

Jedná se o pozemek s podílem 1/7 pozemku v Suchdolu nad Odrou, okres Nový Jičín. Pozemky se nacházejí na jihovýchodním okraji zastavěné části městyse Suchdol na Odrou. Jde o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. Na pozemku parc. č. 440/8 se nachází nezpevněná cesta. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 441/2, který je ve vlastnictví městyse Suchdol nad Odrou.

  • Datum konání: 10.03.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080449