120 EX 24166/13-130 podíl 1/2 pozemků v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, okres Jablonec nad Nisou

Jedná se o podíl 1/2 pozemků v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, okres Jablonec nad Nisou. Pozemky se nacházejí cca 500 m západně a cca 1 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Zlatá Olešnice. Jde o nesousedící zemědělské a lesní pozemky nepravidelných tvarů. Pozemek parc. č. 710/1 je svažitý k východní straně a nachází se v lánu. Lesní pozemky parc. č. 529/3 a parc. č. 529/4 nejsou v terénu blíže ohraničené a jsou svažité k severozápadní straně. K pozemku parc. č. 710/1 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1012/2, který je ve vlastnictví ČR.

  • Datum konání: 17.02.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080368