Podíl 1/2 zemědělských pozemků v k.ú. Nekvasovy

Jedná se o podíl 1/2 zemědělských sousedících pozemků v k.ú. Nekvasovy, okres Plzeň-jih. Pozemky se nacházejí cca 500m jižně od okraje zastavěné části obce, na západní a jižní straně jsou ohraničené nezpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 1512/3 se nachází lesní porost. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům je dobrý přístup po nezpevněné komunikaci.
  • Datum konání: 31.12.2030 00:00:00
  • Kód: 12240