120 EX 2620/17-233 podíl 1/8 pozemků v k.ú. Lhota Komárov, okres Semily

Jedná se o podíl 1/8 pozemků v k.ú. Lhota Komárov, okres Semily. Pozemky jsou situovány západně od zastavěné části obce. Jsou nesousedící nepravidelných tvarů. Na pozemku p.č. 693/1 je listnatý lesní porost. Na travnatém pozemku p.č. 693/4 je několik keřových porostů. K pozemkům je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje.
  • Datum konání: 17.07.2024 11:00:00
  • Kód: DR00082919