120 EX 6869/21-211 podíl 1/24 pozemků v k.ú. Služátky, okres Havlíčkův Brod

Jedná se o podíl 1/24 pozemků v k.ú. Služátky, okres Havlíčkův Brod. Pozemek p.č. 189 je situován vjihovýchodní části katastrálního území a s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělskyobdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelnéhocharakteru. Pozemky p.č. 203/6, p.č. 203/7 a p.č. 210 se nachází v jihovýchodní části katastrálního území atvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávanéa jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.Pozemek p.č. 255 je situován v severovýchodní části katastrálního území a s přístupem po nezpevněnýchpozemcích. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 295/21, p.č.309/2 a p.č. 600/1 se nachází v okrajové části zastavěného území obce, netvoří jednotný funkční celek a jsoupřístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 543 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví:Obec Služátky, č.p. 8, 582 91 Služátky. Pozemek p.č. 600/1 je dále přístupný přes pozemek p.č. 303, který jetaké předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástízemědělských honů. Na části pozemku p.č. 600/1 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
  • Datum konání: 10.07.2024 11:00:00
  • Kód: DR00082911