120 EX 6869/21-210 podíl 1/24 pozemků v k.ú. Služátky, okres Havlíčkův Brod

Jedná se o podíl 1/24 pozemků v k.ú. Služátky, okres Havlíčkův Brod. Pozemky jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné komunikaci. Na části pozemků jsou náletové dřeviny plevelného charakteru.
  • Datum konání: 10.07.2024 11:00:00
  • Kód: DR00082910