120 EX 28265/14 - 1/2 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v obci Poděvousy, okres Domažlice

Jedná se o 1/2 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v obci Poděvousy, okres Domažlice. Dům je zděný, řadový, krajní, přízemní s volným půdním prostorem. Pozemek parc. č. 56/20 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 92 a tvoří s ním jeden funkční celek. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, voda je čerpána ze studny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.Příslušenství těchto nemovitých věcí tvoří: oplocení a kolna
  • Datum konání: 10.07.2024 11:00:00
  • Kód: DR00082906