120 EX 57976/12-232 - 1/7 pozemků s příslušenstvím v Praze-Ďáblicích

Jedná se o 1/7 pozemků s příslušenstvím v Praze-Ďáblicích. Pozemky jsou ohraničené drátěným oplocením, sousedící, nepravidelných tvarů, v katastru nemovitostí jsou vedené jako ostatní plocha. Na pozemku parc. č. 1561/1 se nachází dřevěný sklad, který není zapsaný v katastru nemovitostí. Na pozemku parc. č. 1561/2 se nacházejí listnaté porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a dřevěný sklad. K pozemkům je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku ve vlastnictví města Praha.
  • Datum konání: 29.11.2023 11:00:00
  • Kód: DR00082560