120EX 5087/08 podíl 1/5 pozemků v k.ú. Charvatce u Martiněvsi, okres Litoměřice

Jedná se o podíl 1/5 pozemků v k.ú. Charvatce u Martiněvsi, okres Litoměřice. Pozemky se nacházejí na severním okraji zastavěné části obce Charvatce okolo zděného domu. Jde o travnaté pozemky nepravidelných tvarů. Na pozemcích parc. č. 1388/39 a parc. č. 1388/40 se nachází zpevněná cesta. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1383/2, který je ve vlastnictví obce Martiněves.

Další informace

  • Datum konání: 28.07.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080902
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy