Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 9/28 rodinného domu s příslušenstvím a…
Číst dál...
19.09.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/6 pozemků v k.ú.…
Číst dál...
19.09.2018 11:00:00
Jedná se o byt 4+1 v 6. NP bytového domu…
Číst dál...
19.09.2018 11:00:00
Jedná se o budovu s pozemky užívanou jako penzion s …
Číst dál...
19.09.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 pozemku v k.ú. Čečovice u…
Číst dál...
26.09.2018 11:00:00
Jedná se o podíl o 8060/61280 pozemku v k.ú. Česká…
Číst dál...
26.09.2018 11:00:00
Jedná se o pozemek v obci Česká Kubice, okres Domažlice.…
Číst dál...
26.09.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 areálu v obciDrhovice.…
Číst dál...
26.09.2018 11:00:00
Jedná se o garáž v Kyjově, okres Hodonín. Jde o…
Číst dál...
26.09.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy