Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o rodinnou rekreaci bez č.p. v obci Mladeč.…
Číst dál...
14.02.2018 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku nacházející se v řadovém domě…
Číst dál...
14.02.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 bytu o velikosti 4+1 umístěného…
Číst dál...
14.02.2018 11:00:00
Jedná se o pozemek v Semilech. Pozemek je zcela zastavěn…
Číst dál...
14.02.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/7 pozemku v k.ú. Srbín, okres…
Číst dál...
14.02.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 pozemků v k.ú. Popice u…
Číst dál...
21.02.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 pozemků v k.ú.Hoštka,…
Číst dál...
21.02.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/3 pozemku v k.ú.Tršice,…
Číst dál...
21.02.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy