Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 11/360 rodinného domu s pozemky v…
Číst dál...
31.01.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/6 pozemku v k.ú.…
Číst dál...
31.01.2018 11:00:00
Jedná se o podíly 5/8 a 1/16 pozemků v k.ú.…
Číst dál...
07.02.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 garáže v Táboře.…
Číst dál...
07.02.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/6 rodinného domuv Habartově.…
Číst dál...
07.02.2018 11:00:00
Jedná se o rekreační chatu v obci Masečín, okres Praha-západ.…
Číst dál...
07.02.2018 11:00:00
Jedná se o objekt občanské vybavenosti v Chrástu, okres Plzeň-město.…
Číst dál...
07.02.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 rodinného domu ve Střeni, okres…
Číst dál...
07.02.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy