Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o byt 3+1 umístěný ve 4. NP bytového…
Číst dál...
17.01.2018 11:00:00
Jednáse o podíl 1/8 bydlení s příslušenstvím a zahradou v …
Číst dál...
17.01.2018 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku 2+1 umístěnou ve 3. NP…
Číst dál...
18.01.2018
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/14 pozemků v k.ú.…
Číst dál...
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/14 zahrady v k.ú.…
Číst dál...
05.04.2018
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/16rodinného domu v obci…
Číst dál...
24.01.2018 11:00:00
Jedná se o podíl samostatně stojícího rodinného domu s příslušenstvím…
Číst dál...
24.01.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2rodinného domu v obci…
Číst dál...
24.01.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/3rodinného domu v obci…
Číst dál...
24.01.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy