Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/24 pozemků v k.ú. Orlice, okres…
Číst dál...
9.9.2015 11:00:00
Jedná se o pozemek v k.ú. Krásné Loučky, okres Bruntál.…
Číst dál...
9.9.2015 11:00:00
Jedná se o budovu s pozemky a příslušenstvím v obci…
Číst dál...
9.9.2015 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 bytové jednotky o velikosti 2+1…
Číst dál...
9.9.2015 11:00:00
Jedná se o podíl 1/3 rodinného domu s příslušenstvím a…
Číst dál...
9.9.2015 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 garážev …
Číst dál...
9.9.2015 11:00:00
Jedná se o pozemky v Račicích, okres Vyškov. Pozemky parc.č.…
Číst dál...
9.9.2015 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy