Exekutorský úřad Klatovy

Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M.
Logo
Úvodní text

Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M. provádí nucený výkon rozhodnutí na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).
Exekuci je možno provést na základě vykonatelného exekučního titulu proti povinnému, který dobrovolně nesplnil povinnost ve lhůtě, která mu byla tímto rozhodnutím uložena.

Personální zázemí a technické vybavení Exekutorského úřadu Klatovy dovolují soudnímu exekutorovi JUDr. Dalimilu Mikovi, LL.M. provádět exekuční činnost na celém území České republiky.

Služby soudního exekutora jsou v porovnání s nuceným výkonem rozhodnutí prováděné příslušným okresním soudem výrazně efektivnější.

Další exekuční činností soudního exekutora, která výrazně šetří Váš čas a peníze je sepisování exekutorských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti. Máte-li zájem o spolupráci při vymáhání Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, nebo použijte přímo náš vzor návrhu na nařízení exekuce a pověření jejím provedením soudního exekutora JUDr. Dalimila Miku, LL.M..

 
© 2009 EUK - Exekutorský úřad Klatovy
Design: Agionet.cz