Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o rodinný dům s příslušenstvím a pozemky v …
Číst dál...
26.11.2014 11:00:00
Jedná se o pozemek v k.ú. Hrusice, okres Praha –…
Číst dál...
26.11.2014 11:00:00
Jedná o pozemek parc. č. 102/10 v Šumperku. Pozemek je…
Číst dál...
26.11.2014 11:00:00
Jedná se o podíl 1/8 pozemku parc. č. 102/3 v …
Číst dál...
26.11.2014 11:00:00
Jedná se o podíl 1 rodinného domu s příslušenstvím v …
Číst dál...
26.11.2014 11:00:00
Jedná se o řadový rodinný dům s pozemkem v obci…
Číst dál...
26.11.2014 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Pitín, okres Uherské Hradiště.…
Číst dál...
26.11.2014 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy