Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o pozemky v k.ú. Krakovany, okres Kolín. Jde…
Číst dál...
19.8.2015 11:00:00
Jedná se o pozemky, které spolu tvoří jeden funkční celek…
Číst dál...
19.8.2015 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 bydlenís …
Číst dál...
19.8.2015 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 1+1 a výměře…
Číst dál...
19.8.2015 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemkem v obci Bělotín,…
Číst dál...
19.8.2015 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy