Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o rodinný dům s pozemkem a příslušenstvím v…
Číst dál...
13.1.2016 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Újezd u Černé Hory,…
Číst dál...
13.1.2016 11:00:00
Jedná se o lesní pozemky v k.ú. Újezd u Černé…
Číst dál...
13.1.2016 11:00:00
Jedná se o podíl 1/3 rekreační chaty v obci Káraný,…
Číst dál...
13.1.2016 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Uherský Brod, okres Uherské…
Číst dál...
13.1.2016 11:00:00
Jedná se o pozemek v k.ú. Chroustovice, okres Chrudim. Pozemek…
Číst dál...
13.1.2016 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 pozemkův …
Číst dál...
13.1.2016 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 3+1 a výměře…
Číst dál...
13.1.2016 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy